ANGUS JALOSTUS

Angus-rotu on alun perin kotoisin Skotlannista, mutta rotua on kehitetty merkittävästi Pohjois-Amerikassa. Angus on tunnettu hyvistä emo-ominaisuuksistaan, kuten hyvästä maidontuotannosta, helpoista poikimisista, hyvästä luonteesta ja hedelmällisyydestä. Anguksen periyttämää syntymänupoutta hyödynnetään arvokkaana käyttöominaisuutena myös risteytyskäytössä. Tällä vuosituhannella anguksen kasvu- ja teurasominaisuudet ovat parantuneet huomattavasti. Rotu on tunnettu maailmanlaajuisesti helposti marmoroituvasta lihastaan.

Angushiehot voi tiineyttää nuorina ja kantoaika on moniin muihin liharotuihin nähden lyhyempi. Angus-lehmät kuntoutuvat nopeasti ja tulevat helposti tiineiksi pian poikimisen jälkeen. Vanhemmat angus-emot pysyvät hyväkuntoisina pelkällä karkearehu- ja laidunruokinnalla ympäri vuoden. Angussonnit ovat lähes poikkeuksetta luotettavia astutuskäytössä ja selviävät kunnialla suuremmastakin astutusryhmästä. Anguskarja on edullinen ylläpitokustannuksiltaan, mikä on lisännyt rodun suosiota Suomessa erityisesti emorotuna myös tämän hetken emolehmäbuumin aikana.

Angus on muuttunut jalostuksen myötä pienestä rodusta keskikokoiseksi. Angus rasvoittuu melko varhaisessa vaiheessa, mutta jalostuksella on voitu tätä rasvoittumisherkkyyttä vähentää. Täysikasvuiset lehmät painavat 600-750 kg ja sonnit 1000-1250 kg.

Angukset ovat yleensä väriltään mustia. Red angus on mustan anguksen punainen muoto. Suomessa kantakirjauksessa punaiset angukset erotetaan mustista kohdassa väri. Punaisia anguksia on tuotu Suomeen alkioina, mutta useimmat ovat kuitenkin syntyneet kahdesta mustasta anguksesta, jotka ovat olleet punaisen geenin kantajia. Punainen väri heijastaa auringonvaloa paremmin kuin musta väri, joten ne sopivat erityisen hyvin kuuman ilmaston alueille.

Suomen Angusyhdistys toimii aktiivisesti yhteistyössä Faba Jalostuksen kanssa rodun jalostuksen eteenpäin viemiseksi. Arvokasta ruohonjuuritason jalostustyötä tehdään tilatasolla. Angusyhdistyksen tavoitteena on kehittää rotua mm. edistämällä hyvien angus-sonnien sperman ja alkioiden tuontia ja kannustamalla kotimaisia tarkkailutiloja keinosiemennyksen ja alkionsiirron käyttöön.

Angusyhdistys edistää puhdasjalostuksen lisäksi rodun käyttöä risteytyksiin. Angussonnit ovat suosittuja hiehojen astutuksiin ja emojen isäroduksi.